Fara í efni

Skýrslur Byggðasafns Skagfirðinga

Hér má lesa flestar skýrslur safnsins. Nokkrar eru ekki til á stafrænu formi. Ef skýrsla opnast ekki má hafa samband við safnið á byggdasafn@skagafjordur.is

Ársskýrslur

Rannsóknaskýrslur - Skagfirska kirkjurannsóknin

Fornleifaskráningar og -rannsóknir

 Rannsóknaskýrslur - Byggðasögurannsóknir

 Rannsóknarskýrslur Byggðasafns Skagfirðinga - eftir númeraröð

212. Gamlar torf- og grjóthleðslur í Skagafirði 1987-2017. Vettvangs- og heimildakannanir. Sigríður Sigurðardóttir 2018/212.

193. Mat á umhverfisáhrifum vegna nýs vegar um Refasveit að Ytra-Hóli í Skagabyggð. Fornleifaskráning. Bryndís Zoëga 2018/193.

192. Fornleifaskráning vegna lagnngar ljósleiðara frá Varmahlíð að Hofi í Vesturdal. Bryndís Zoëga 2017/192.

190. Fornleifaskráninga vegna lagningar ljósleiðara frá Sauðárkróki að Marbæli. Bryndís Zoëga 2107/190.

189. Fornleifaskráning vegna lagningar raflínu í Deildardal og Unadal, Skagafirði. Bryndís Zoëga 2017/189.

188. Fornleifaskráning vegna lagningar raflínu í Fellum, Fljótsdalshéraði. Bryndís Zoëga, Guðný Zoëga 2017/188.

187. Fornleifaskráning vegna lagningar raflínu í landi Högnastaða, Reyðarfirði. Bryndís Zoëga, Guðný Zoëga 2017/187.

182. Fornleifaskráning vegna stækkunar fiskeldis Íslandsbleikju að Núpsmýri, Öxarfirði. Bryndís Zoëga, Guðný Zoëga 2017/182.

181. Framkvæmdaeftirlit vegna hitaveitu á Sjöundastöðum og Móskógum í Fljótum. Guðný Zoëga 2017/181.

180. Fornleifaskráning vegna lagningar hitaveitu í Lýtingsstaðahreppi. Bryndís Zoëga 2017/180.

179. Fornleifaskráning vegna lagningar jarðstrengs frá Varmahlíð að Sauðárkróki. Bryndís Zoëga 2017/179.

178. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags við Kolugljúfur. Bryndís Zoëga, Guðný Zoëga 2017/178.

177. Eyðibyggð og afdalir Skagafjarðar X - byggðasögurannsókn. Guðný Zoëga, Kári Gunnarsson, Hjalti Pálsson, Bryndís Zoëga 2017/177.

174. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags í fólkvangi Norðfjarðar. Bryndís Zoëga 2016/174.

173. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags Depla í Fljótum. Guðný Zoëga 2017/173.

172. Keflavík on Hegranes: Cemetery Excavation. Interim Report. Guðný Zoëga, Douglas Bolendar 2016 /172.

170. Strandminjar við vestanverðan Skagafjörð 2. áfangi. Bryndís Zoëga 2016/170.

168. Fornleifaskráning vegna lagningar ljósleiðara á Langholti. Bryndís Zoëga 2016/168.

166. Fornleifaskráning á Héraði 2015. Guðný Zoëga, Bryndís Zoëga 2016/166.

162. Eyðibyggð og afdalir Skagafjarðar IX - byggðasögurannsóknir. Guðný Zoëga, Kári Gunnarsson, Hjalti Pálsson, Bryndís Zoëga 2016/162.

160. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags - Melgerðisás, Akureyri. Guðmundur St. Sigurðarson, Bryndís Zoëga 2016/160.

159. Strandminjar við vestanverðan Skagafjörð. 1. áfangi. Bryndís Zoëga, Guðmundur St. Sigurðarson 2016/159.

158. Fornleifaskráning vegna lagningar hitaveitu í Húnaþingi vestra. Guðmundur St. Sigurðarson, Bryndís Zoëga 2015/158.

157. Keflavík on Hegranes: Cemetary Excavation Interim Report. Guðný Zoëga, Douglas Bolender, Brian Damiata, John Steinberg 2015/157.

156. Fornleifaskráning vegna lagningar ljósleiðara í Húnaþingi vestra. Guðmundur St. Sigurðarson 2015/156.

155. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags í Lögmannshlíð í Kræklingahlíð. Bryndís Zoëga, Guðmundur St. Sigurðarson 2015/155.

154. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags við Hengifoss í Fljótsdal. Guðný Zoëga, Bryndís Zoëga 2015/154.

153. Strandminjar við austanverðan Skagafjörð 3. áfangi. Bryndís Zoëga 2015/153.
 

152. Hamar í Hegranesi - Neyðarransókn. Guðmundur St. Sigurðarson 2014/152.

151. Eyðibyggð og afdalir Skagafjarðar VIII - Byggðasögurannsókn. Guðný Zoëga, Kári Gunnarsson, Hjalti Pálsson 2014/151.

150. Fornleifarannsókn í Norðfirði 2014 - vegna gerðar Norðfjarðargangna. Bryndís Zoëga 2014/150.

149. Fornleifaskráning á Eyri við Reyðarfjörð vegna breytinga á aðalskipulagi Fjarðarbyggðar 2007-2027. Bryndís Zoëga 2014/149.

148. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags í Glaumbæ á Langholti. Bryndís Zoëga 2014/148.

147. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags í Reyðarfirði - skotíþróttasvæði og vélhjólaíþróttasvæði. Bryndís Zoëga 2014/147

146. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags við Söxu. Bryndís Zoëga 2014/146.

145. Uppgröftur 11. aldar kirkjugarðs á Stóru-Seylu 2012-2013. Skagfirska kirkjurannsóknin II áfangi. Guðný zoëga og Douglas J Bolender 2014/145.

144. Greining viðarleifa úr 11. aldar kirkjugarðinum í Stóru-Seylu. Lísabet Guðmundsdóttir 2013/144.

143. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Hallárdalur. Bryndís Zoëga 2013/143.

142. Strandminjar við austanverðan Skagafjörð. Bryndís Zoëga. 2013/142

141. Möðrufell og Gilsbakki í Eyjafirði. Framkvæmdaeftirlit vegna hitaveitulagnar. Guðný Zoëga. 2013/141.

140. Skógar í Fnjóskadal. Fornleifarannsókn 2011-2012. Guðmundur St. Sigurðarson og Guðný Zoëga. 2013/140.

139. Eyðibyggð og afdalir Skagafjarðar VII. Guðný Zoëga, Kári Gunnarsson og Hjalti Pálsson. 2013/139.

138. Fornleifarannsókn í Norðfirði. Guðný Zoëga 2013/138.

137. Fornleifarannsókn í Kringilsárrana. Guðný Zoëga 2013/137.

136. Eyðibyggð og afdalir Skagafjarðar VI. Byggðasögurannsókn. Guðný Zoëga og Kári Gunnarsson 2013/136

135. Keldudalur í Hegranesi. Fornleifarannóknir 2002-2003. Guðný Zoëga. 2013/135

134. Uppgröftur kirkjugarðs á Stóru-Seylu. Framvinduskýrsla. Skagfirska kirkjuransóknin II áfangi. Guðný Zoëga. 2013/134.

133. Strandminjar við austanverðan Skagafjörð. Bryndís Zoëga. 2013/133.

132. Málmey á Skagafirði - byggðasögurannsókn. Guðný Zoëga, Bryndís Zoëga og Kári Gunnarsson. 2013/132.

131. Fornleifaskráning á veituleið Blönduvirkjunar. Bryndís Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson. 2012/131.

130. Helgustaðanáman í Reyðarfirði. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags. Guðný Zoëga. 2012/130.

129. Eyðibyggð og afdalir Skagafjarðar V. Byggðasögurannsókn. Guðný Zoëga 2012/129.

128. Vík í Víkurtorfu - Skýrsla vegna neyðarrannsóknar 2010. Guðmundur St. Sigurðarson. 2012/128.

127. Skagfirska kirkjurannsóknin - framvinduskýrsla 2011. Guðný Zoëga. 2012/127.

126. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Skúfur, Kirkjubær, Neðstibær og Hvammshlíð. Bryndís Zoëga. 2012/126.

125. Fornleifaskráning Skagabyggðar Hvammkot. Bryndís Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson. 2012/125.

124. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Hafursstaðir, Kambakot og Kjalarland. Bryndís Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson. 2012/124.

123. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Balaskarð og Skrapatunga. Bryndís Zoëga. 2012/123.

122. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Kálfshamar, Saurar og Ós. Guðmundur St. Sigurðarson og Bryndís Zoëga. 2012/122.

121. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags á Ósum í Húnaþingi Vestra. Bryndís Zoëga 2011/121.

120. Seley við Reyðarfjörð - fornleifaskráning. Guðný Zoëga 2011/120.

119. Skógar í Fnjóskadal. Framhaldsrannókn á fornleifum vegna Vaðlaheiðarganga. Guðný Zoëga. 2011/119.

118. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags á Hvammstanga. Bryndís Zoëga og Guðný Zoëga. 2011/118.

117. Eyðibyggð og afdalir Skagafjarðar IV . Byggðasögurannsókn. Guðný Zoëga. 2011/117.

116. Fornleifaskráning í Akrahreppi. Flatatunga og Sólheimar. Bryndís Zoëga ogGuðmundur St. Sigurðarson. 2011/116.

115. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Ytri-Björg, Syðri-Björg og Sviðningur. Guðmundur St. Sigurðarson og Bryndís Zoëga. 2011/115.

114. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Ásbúðir og Mánavík. Guðmundur St. Sigurðarson og Bryndís Zoëga. 2011/114.

113. Fornleifarannsókn í Vopnafjarðarkauptúni - Vegna Norðausturvegar. Guðný Zoëga. 2011/113.

112. Skógar í Fnjóskadal. Fornleifarannsókn vegna mats á umhverfisáhrifum Vaðlaheiðargangna. Guðný Zoëga. 2011/112.

111. Skagfirska Kirkjurannsóknin framvinduskýrsla 2010. Guðný Zoëga. 2010/111.

110. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Víkur. Guðmundur St. Sigurðarson og Bryndís Zoëga. 2010/110.

109. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Bakki, Skeggjastaðir, Álfhóll og Fjall. Bryndís Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson. 2010/109.

108. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Mánaskál og Núpur. Bryndís Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson. 2010/108.

107. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Örlygsstaðir, Hlíð, Kurfur, Hróarsstaðir, Hólmi, Krókur og Krókssel. Guðmundur St. Sigurðarson og Bryndís Zoëga. 2010/107.

106. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Kelduland, Efri- og Neðri-Harrastaðir. Bryndís Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson. 2010/106.

105. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Ytri-Ey, Eyjarkot, Syðri-Ey og Ytri-Hóll. Guðmundur St. Sigurðarson. Maí 2010. 2010/105.

104. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Njálsstaðir og Þverá í Norðurárdal. Guðmundur St. Sigurðarson og Bryndís Zoëga. 2010/104.

103. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Árbakki og Vindhæli. Guðmundur St. Sigurðarson og Bryndís Zoëga. 2010/103.

102. Fornleifaskráning Húnavatnshrepps. Sveinsstaðir. Bryndís Zoëga, Guðmundur St. Sigurðarson og Guðný Zoëga. 2010/102.

101. Fornleifaskráning Húnavatnshrepps. Auðkúla og Stóridalur. Bryndís Zoëga, Guðmundur St. Sigurðarson og Guðný Zoëga. 2010/101.

100. Fornleifaskráning Húnavatnshrepps. Stóra-Giljá og Reykir á Reykjabraut. Guðmundur St. Sigurðarson, Bryndís Zoëga og Guðný Zoëga. 2009/100.

99. Fornleifaskráning Húnavatnshrepps. Hvammur, Hof, Saurbær og Brúsastaðir. Bryndís Zoëga, Guðmundur St. Sigurðarson og Guðný Zoëga. 2009/99.

98. Fornleifaskráning Blönduósbæjar. Fremstagil, Geitaskarð, Holtastaðir og Móberg. Bryndís Zoëga, Guðmundur St. Sigurðarson og Guðný Zoëga. 2009/98.

97. Fornleifaskráning Húnavatnshrepps. Bólstaðarhlíð og Botnastaðir. Guðmundur St. Sigurðarson, Bryndís Zoëga og Guðný Zoëga. 2009/97.

96. Fornleifaskráning vegna vegagerðar í Hrafnkelsdal. Guðný Zoëga 2009/96.

95. Skagfirska kirkjurannsóknin – framvinduskýrsla 2009. Guðný Zoëga. Desember 2009/95.

94. Eyðibyggð og afdalir Skagafjarðar III. Byggðasögurannsókn. Guðný Zoëga, Hjalti Pálsson og Kári Gunnarsson 2009/94.

93. Sveitarfélagið Skagaströnd. Fornleifaskráning. Guðmundur St. Sigurðarson, Guðný Zoëga og Bryndís Zoëga. 2009/93.

92. Fornleifarannsókn í Skagabyggð. Guðný Zoëga, Bryndís Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson. 2009/92.

91. Skagfirska kirkjurannsóknin. Framvinduskýrsla um fornleifarannsóknir 2008. Guðný Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson. 2009/91.

90. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Tjörn, Hafnir og Kaldrani. Guðmundur St. Sigurðarson, Bryndís Zoëga og Guðný Zoëga. 2009/90.

89. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Hof og Steinnýjarstaðir. Bryndís Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson. 2009/89.

88. Fornleifaskráning Skagabyggðar. Höskuldsstaðir og Syðri-Hóll. Bryndís Zoëga, Guðmundur St. Sigurðarson og Guðný Zoëga. 2009/88.

87. Nautabú í Neðribyggð. Fornleifaskráning. Guðmundur St. Sigurðarson og Bryndís Zoëga. 2009/87.

86. Fornleifarannsókn í landi Skáldalækjar í Svarfaðardal. Guðný Zoëga 2009/86.

85. Sölvabakki, urðunarstaður. Mat á umhverfisáhrifum. Greinargerð um fornleifar. Guðný Zoëga. 2009/85.

84. Fornleifaskráning í Akrahreppi. Dýrfinnustaðir og Hjarðarhagi. Guðmundur St. Sigurðarson og Bryndís Zoëga. 2008/84.

83. Fornleifaskráning í Akrahreppi. Stóru-Akrar og Flugumýri. Guðmundur St. Sigurðarson, Bryndís Zoëga, Sigríður Sigurðardóttir. 2008/83.

82. Fornleifaskráning Blönduósbæjar II. Enni, Hnjúkar, Sölvabakki, Breiðaðvað. Bryndís Zoëga, Guðmundur St. Sigurðarson, Guðný Zoëga. 2008/82.

81. Fornleifaskráning Húnavatnshrepps I. Svínavatn, Hólabak, Upppsalir og Öxl. Bryndís Zoëga, Guðmundur St. Sigurðarson og Guðný Zoëga. 2008/81.

80. Greining mannabeina úr Kirkjugarðinum í Keldudal – lokaskýrsla fyrir Kristnihátíðarsjóð. Guðný Zoëga. 2006/80.

79. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags Bessastöðum Heggstaðanesi. Bryndís Zoëga. 2008/79.

78. Viðbót við fornleifaskráningu vegna mats á umhverfisáhrifum veg- og gangagerðar í Fjarðabyggð. Guðný Zoëga. 2008/78.

77. Viðbót við fornleifaskráningu vegna mats á umhverfisáhrifum vegagerðar í Vopnafirði. Bryndís Zoëga og Guðný Zoëga. 2008/77.

76. Foss í Hrútafirði. Fornleifaskráning. Guðný Zoëga og Bryndís Zoëga. 2008/76.

75. Eyðibyggð og afdalir Skagafjarðar II. Byggðasögurannsókn. Guðný Zoëga og Hjalti Pálsson. 2008/75.

74. Fornleifakönnun í Hamarsfirði. Uppmæling vegagerðarminja og könnunarskurðir í stekkjartóft. Guðný Zoëga og Bryndís Zoëga. 2008/74.

73. Fornleifaskráning í Akrahreppi. Djúpidalur og Torfmýri. Guðmundur St. Sigurðarson og Bryndís Zoëga. 2008/73.

72. Fornleifaskráning í Akrahreppi. Úlfsstaðir og Kúskerpi. Guðmundur St. Sigurðarson og Bryndís Zoëga. 2008/72.

71. Fornleifaskráning í Akrahreppi. Silfrastaðir. Guðmundur St. Sigurðarson og Bryndís Zoëga. 2008/71.

70. Minjar undir Kollumúla og í Bjarnarey – Fornleifaskráning. Guðný Zoëga.2007/70.

69. Fornleifaskráning vegna mats á umhverfisáhrifum Norðfjarðargangna. Bryndís Zoëga, Guðný Zoëga. 2007/69.

68. Fornleifaskráning vegna vegagerðar milli Valtýskambs og Sandbrekku, Hamarsfirði. Guðný Zoëga. 2007/68.

67. Tyrfingsstaðir í Akrahreppi, húsakönnun. Bryndís Zoëga, Gísli Þór Ólafsson, Guðmundur St. Sigurðarson. 2007/67.

66. Suðurgata 5 á Sauðárkróki, húsakönnun. Bryndís Zoëga, Gísli Þór Ólafsson, Guðmundur St. Sigurðarson og Sigríður Sigurðardóttir. 2007/66.

65. Fornleifaskráning Blönduósbæjar. Bryndís Zoëga, Guðmundur St. Sigurðarson og Guðný Zoëga, nóvember 2007/65.

64. Fornleifaskráning Skálaness í Seyðisfirði. Guðný Zoëga, Bryndís Zoëga. 2007/64.

63. Eyðibyggð og afdalir Skagafjarðar I. Byggðasöguleg fornleifarannsókn. Guðný Zoëga. 2007/63.

62. Fornleifaskráning í Skagafirði: Stóragerði, Kolkuós, Brimnes, Bakki og Skarð. Bryndís Zoëga og Guðný Zoëga. 2007/62.

61. Fornmeinafræðileg rannsókn á fimm beinagrindum úr klausturkirkjugarðinum á Skriðu. Guðný Zoëga. 2007/61.

60. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags í Kirkjuhvammi, Hvammstanga. Bryndís Zoëga og Guðný Zoëga. 2007/60.

59. Fornleifakönnun á Hvanneyri, Siglufirði. Guðný Zoëga. 2006/59.

58. Fornleifaskráning vegna mats á umhverfisáhrifum í Skógum í Fnjóskadal. Bryndís Zoëga og Guðný Zoëga. 2006/58.

57. Fornleifaskráning Skálaness í Seyðisfirði. Áfangaskýrsla. Bryndís Zoëga og Guðný Zoëga. 2006/57.

56. Who were the people of Keldudalur? A status report on aDNA studies on skeletons from Keldudalur. Margrét Ásta Kristinsdóttir og Jørgen Dissing. 2006/56.

55. Fornleifakönnun við Staðará, Skagafirði. Áfanga­skýrsla. Guðný Zoëga. 2006/55.

54. Fornleifakönnun á Grenjaðarstað í Aðaldal. Guðný Zoëga. 2006/54.

53. Fornleifaskráning vegna mats á umhverfisáhrifum vegagerðar við Hornafjarðarfljót. Guðmundur St. Sigurðarson, Guðný Zoëga, Edda Linn Rise og Margrét Hallmundsdóttir. 2006/53.

52. Greining mannabeina af Vestdalsheiði. Guðný Zoëga, ágúst 2006/52.

51. Fornleifaskráning á Langholti II. Bryndís Zoëga, Guðmundur St. Sigurðarson Guðný Zoëga. 2006/51.

50. Fornleifaskrá Þingeyra. Bryndís Zoëga, Guðmundur St. Sigurðarson, Sigríður Sigurðardóttir og Guðný Zoëga. 2006/50.

49. Fornleifaskrá Reynistaðar. Guðmundur St. Sigurðarson, Bryndís Zoëga, Sigríður Sigurðardóttir og Guðný Zoëga. 2006/49.

48. Fornleifakönnun vegna vegagerðar í botni Hrútafjarðar. Guðný Zoëga og Sigríður Sigurðardóttir. 2006/48.

47. Fornleifaskráning vegna mats á umhverfisáhrifum vegagerðar í Vopnafirði. Guðný Zoëga, Bryndís Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson. 2005/47.

46. Fornleifakönnun vegna vegagerðar í Finnstungu, Bólstaðarhlíðarhreppi. Guðný Zoëga. 2005/46.

45. Greining mannabeina úr kirkjugarðinum í Keldudal, Hegranesi. Framvinduskýrsla. Guðný Zoëga, september 2005/45.

44. Fornleifaskráning vegna mats á umhverfisáhrifum vegagerðar í botni Hrútafjarðar. Bryndís Zoëga, Guðný Zoëga og Sigríður Sigurðardóttir. 2005/44.

43. Steinsstaðir í Hafnarfirði /Hamarsbraut 17. Forn­leifa­skráning vegna deiliskipulags. Auður Blöndal og Ragnheiður Traustadóttir. 2005/43.

42. Sauðá í Borgarsveit. Fornleifaskráning vegna aðal­skipulags. Guðmundur St. Sigurðarson, Guðný Zoëga, Katrín Gunnarsdóttir, Sigríður Sigurðardóttir. 2005/42.

41. Fornleifaskráning Vopnafjarðar, Svæðisskráning. Bryndís Zoëga, Guðný Zoëga. 2005/41.

40. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags á Urriðaholti í Garðabæ. Ragnheiður Traustadóttir og Rúna Knútsdóttir Tetzschner. 2005/40.

39. Fornleifakönnun í landi Arnarness, Garðabæ. Daniel Rhodes, Ragnheiður Traustadóttir. 2004/39.

38. Fornleifaskráning vegna aðalskipulags á Langholti Skagafirði. Grófargil, Brautarholt, Stóra-Seyla, Torfgarður, Ytra-Skörðugil I og II, Halldórsstaðir, Jaðar og Páfastaðir. Bryndís Zoëga, Guðný Zoëga. 2004/38.

37. Vopnafjörður. Heimildaskráning vegna væntanlegra vegaframkvæmda. Bryndís Zoëga, Guðný Zoëga. 2004/37.

36. Neðri-Ás í Hjaltadal. Fornleifaskráning vegna deili­skipu­lags. Bryndís Zoëga, Guðný Zoëga . 2004/36.

35. Hálsþorp í Djúpavogshreppi. Fornleifaskráning. Guðný Zoëga. 2004/35.

34. Hallormsstaður og nágrenni. Fornleifaskráning. Guðný Zoëga. 2004/34.

33. Greining mannabeina úr kirkjugarðinum í Keldudal, Hegranesi. Framvinduskýrsla. Guðný Zoëga. 2004/33.

32. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags í Arnarnes­landi. Ragnheiður Traustadóttir og Anna Rut Guðmundsdóttir. 2004/32.

31. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags í Skálmar­bæ. Ragnheiður Traustadóttir, Anna Rut Guðmundsdóttir. 2004/31.

30. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags á Þing­eyrum. Guðný Zoëga. 2004/30.

29. Fornleifaskráning vegna aðalskipulags Breiðdals­víkur. Guðný Zoëga, Bryndís Zoëga, Anna Rut Guðmundsdóttir. 2004/29.

28. Fornleifaskráning vegna aðalskipulags í Fjarða­byggð. Svæðisskráning. Guðný Zoëga, RagnheiðurTraustadóttir. 2004/28.

27. Fornleifaskráning vegna aðal- og deiliskipulags í Fjarðabyggð. Guðný Zoëga, Ragnheiður Traustadóttir, Anna Rut Guðmundsdóttir og Bryndís Zoëga. 2004/27.

26. Fornleifaskráning fyrir aðalskipulag. Gil, Tröð og Bergsstaði. Sigríður Sigurðardóttir. 2003/26.

25. Fornleifaskráning fyrir aðalskipulag. Brennigerði. Sigríður Sigurðardóttir. 2003/25.

24. Fornleifaskráning fyrir aðalskipulag. Borgargerði. Sigríður Sigurðardóttir. 2003/24.

23. Fornleifaskráning fyrir aðalskipulag. Sjávarborg. Tjarnir, Lambagerði, Skógarbakki, Grænhóll. Sigríður Sigurðardóttir. 2003/23.

22. Fornleifaskráning fyrir aðalskipulag. Kimbastaðir, Messuholt og Lyngholt. Sigríður Sigurðardótti. 2003/22.

21. Fornleifaskráning fyrir aðalskipulag. Áshildarholt. Sigríður Sigurðardóttir. 2003/21.

20. Fornleifakönnun vegna vega­gerðar í Reyðarfirði og Fáskrúðsfirði. Guðný Zoëga. 2003/20.

19. Fornleifaskráning fyrir aðalskipulag. Varmahlíð. Reykjarhóll með Barði, Brún og Laugarbrekku. Einnig Hof, Fagrihvoll og Reykjarhólssel í Brekkulandi. Katrín Gunnarsdóttir, Sigríður Sigurðardóttir. 2003/19.

18. Kirkjugarður í Keldudal Hegranesi. Drög að skýrslu. Guðný Zoëga, Þór Hjaltalín. 2003/18.

17. Fornleifaskráning vegna vegagerðar í landi Hvamms, Eyjólfsstaða, Bakka og Hofs í Vatnsdal. Katrín Gunnarsdóttir, Sigríður Sigurðardóttir. 2003/17.

16. Fornleifaskráning vegna umhverfismats snjóflóðavarna í Neskaupstað. Guðný Zoëga. 2003/16.

15. Syðra-Skörðugil. Fornleifaskráning fyriraðalskipulag. Sigríður Sigurðardóttir júlí 2003/15.

14. Hátún og Mikligarður. Fornleifaskráning fyriraðalskipulag. Sigríður Sigurðardóttir. 2003/14.

13. Höfði á Höfðaströnd. Fornleifaskráningfyrir skipulagsvinnuvegna sumarbústaðar í Höfðagerðislandi og fyrir aðalskipulag. Katrín Gunnarsdóttir, Sigríður Sigurðardóttir. 2003/13.

11. Glaumbær. Fornleifaskráning vegna deiliskipulags fyrirumhverfi prestsbústaðar, kirkju og safns auk aðalskipulagsskyldra minja utan þess svæðis í Glaumbæ I og II. Sigríður Sigurðardóttir. 2003/11.

10. Fyrri hluti fornleifaskráningar fyrir Vestmanneyjar. Katrín Gunnarsdóttir, Sigríður Sigurðardóttir. 2002/10.

9. Fornleifaskráning á Hveravöllum vegna deiliskipulags. Guðný Zoëga. 2002/9.

8. Fornleifaskráning vegna vegagerðar í landi Hnausa, Bjarnastaða, Másstaða og Hjallalands í Vatnsdal. Ragnheiður Traustadóttir, Rúna Knútsdóttir Tetzschner, Sigríður Sigurðardóttir. 2002/8.

7. Reykjarhóll í Skagafirði. Fornleifaskráning vegna frístundabyggðar. Katrín Gunnarsdóttir. 2002/7.

6. Víðimelur í Skagafirði - Fornleifaskráning. Katrín Gunnarsdóttir. 2001/6.

5. Grafarós og Hofsós - Fornleifaskráning. Katrín Gunnarsdóttir. 2001/5.

4. Steinsstaðir í Tungusveit - Fornleifaskráning. Katrín Gunnarsdóttir. 2000/4.

3. Hof í Hjaltadal. Fornleifaskráning. Katrín Gunnarsdóttir. 2000/3.

2. Hólar í Hjaltadal - Fornleifaskráning. Katrín Gunnarsdóttir. 2000/2.

1. Villinganesvirkjun – Mat á umhverfisáhrifum. Fornleifaskráning í hluta lands Tyrfingsstaða, Keldulands, Stekkjarflata og Villinganess. Katrín Gunnarsdóttir . 1999/1.