Gärden Glaumbaer - Svenska

Pĺ gĺrdskullen i Glaumbćr har en gĺrd stĺtt i ĺrhundraden. Husen har ändrats till storlek och struktur och vuxit till pĺ kullen allt efter husböndernas rĺd och lägenhet. Gĺrdens läge är väl valt och utsikten frĺn tunet framför gĺrden bĺde vidsträckt och vacker. Den är byggd av torv och väggarna är uppförda med olika metoder att lägga torven. Användbar sten till väggmurning stĺr knappast att finna pĺ Glaumbćrs ägor, men torven har god kvalitet. Torvtekniken präglade bebyggelsen pĺ landsbygden ända till omkring 1900, dĺ den gradvis ersattes med betongbyggnader, som i dagens Island är helt dominerande. Drivved och importerat trä har använts till stomme och panel. Gĺrden kan ses som flera enskilda byggnader med tunna träpaneler och med tjocka torvväggar emellan. De är frĺn olika perioder under 1700- och 1800-talen. Islänningarnas förfäder byggde för det mesta av trä. Pĺ grund av att man ej kunde uppbringa stora trädstammar, gick man in för en omfattande användning av torv som byggnadsmaterial. Takbeklädnaden är av samma material. Isländskt gräs växer tätt, och man har därför i torven ett utomordentligt starkt rotnät. En torvbyggnad i en region med mĺttlig nederbörd kan bestĺ omkring ett sekel. Takets lutning mĺste vara korrekt. Om det lutar för litet kommer vatten att sippra igenom, om det är för brant spricker torvtäcket under torra perioder, vattnet rinner av torven för fort, och gräset slutar växa. 

Gärden med muséum 
1. Korridor / ingĺng 
2. Gästrum 
3. Köket 
4. Storköket / Huvudförrĺdet 
5. Gästrum – Gusa 
6.-8. “Bađstofan” 
9. Södra dörren 
10. Lĺngförrĺdet 
11. Mejeriet 
12. Gästrum 
13.-14. Verktygsförrĺd 
15. Smedjan 
16. Bränsleförrĺd

 

 

 

 

 

 

 

 

 Glaumbćr  |  561 Varmahlíđ  |  Sími 453 6173  |  byggdasafn@skagafjordur.is