Gärden Glaumbaer - Svenska

På gårdskullen i Glaumbær har en gård stått i århundraden. Husen har ändrats till storlek och struktur och vuxit till på kullen allt efter husböndernas råd och lägenhet. Gårdens läge är väl valt och utsikten från tunet framför gården både vidsträckt och vacker. Den är byggd av torv och väggarna är uppförda med olika metoder att lägga torven. Användbar sten till väggmurning står knappast att finna på Glaumbærs ägor, men torven har god kvalitet. Torvtekniken präglade bebyggelsen på landsbygden ända till omkring 1900, då den gradvis ersattes med betongbyggnader, som i dagens Island är helt dominerande. Drivved och importerat trä har använts till stomme och panel. Gården kan ses som flera enskilda byggnader med tunna träpaneler och med tjocka torvväggar emellan. De är från olika perioder under 1700- och 1800-talen. Islänningarnas förfäder byggde för det mesta av trä. På grund av att man ej kunde uppbringa stora trädstammar, gick man in för en omfattande användning av torv som byggnadsmaterial. Takbeklädnaden är av samma material. Isländskt gräs växer tätt, och man har därför i torven ett utomordentligt starkt rotnät. En torvbyggnad i en region med måttlig nederbörd kan bestå omkring ett sekel. Takets lutning måste vara korrekt. Om det lutar för litet kommer vatten att sippra igenom, om det är för brant spricker torvtäcket under torra perioder, vattnet rinner av torven för fort, och gräset slutar växa. 

Gärden med muséum 
1. Korridor / ingång 
2. Gästrum 
3. Köket 
4. Storköket / Huvudförrådet 
5. Gästrum – Gusa 
6.-8. “Baðstofan” 
9. Södra dörren 
10. Långförrådet 
11. Mejeriet 
12. Gästrum 
13.-14. Verktygsförråd 
15. Smedjan 
16. Bränsleförråd

 

 

 

 

 

 

 

 

 Glaumbær  |  561 Varmahlíð  |  Sími 453 6173  |  byggdasafn@skagafjordur.is