Glaumbaer - Dansk

Gňrd og folkemuseumá
GlaumbŠr var en prŠstegňrd. Den er et typisk eksempel pň de store gňrdanlŠg, der blev bygget fra middelalderen og op til det 18. og 19. ňrhundrede, alle som t°rvhuse. Byggestilen er gammel og udsprunget af meget kummerlige materielle forhold i Island. Hustypen kaldes ganghustypen. Denne hustype opstod i l°bet af det 15. og 16. ňrhundrede, og denne plandispotion blev specielt for Nordlandet. Udviklingen af hustypen har strakt sig over flere generationer og udgangspunktet har vŠret "eldaskßlinn" ľ langhuset, som var landnamsfolkets medbragte byggeskik. De mest anvendte rum blev samlet omkring en centralt placeret gang, mens lager- og redskabsrum var anbragt med adgang udefra.

Materialet er t°rv, sten og lidt t°mme og kunne holde ca. 90 ňr, med moderate regnmŠngder, hvis taget havde den rette hŠldning.áGlaumbŠr Grundplaná
1. Indgangá
2. GŠsterumá
3. K°kkená
4. Fadeburá
5. GŠsterumá
6 - 8. Ba­stofa (Badstue)á
9. Sydd°rená
10. Det lange fadeburá
11. MŠlkestueá
12. GŠsterumá
13. Lagerrumá
14. Lagerrumá
15. Smedjená
16. BrŠnderum

á

á

á

GlaumbŠr á| á561 VarmahlÝ­á | áSÝmi 453 6173 á| ábyggdasafn@skagafjordur.is