Glaumbaer - Dansk

Gård og folkemuseum 
Glaumbær var en præstegård. Den er et typisk eksempel på de store gårdanlæg, der blev bygget fra middelalderen og op til det 18. og 19. århundrede, alle som tørvhuse. Byggestilen er gammel og udsprunget af meget kummerlige materielle forhold i Island. Hustypen kaldes ganghustypen. Denne hustype opstod i løbet af det 15. og 16. århundrede, og denne plandispotion blev specielt for Nordlandet. Udviklingen af hustypen har strakt sig over flere generationer og udgangspunktet har været "eldaskálinn" – langhuset, som var landnamsfolkets medbragte byggeskik. De mest anvendte rum blev samlet omkring en centralt placeret gang, mens lager- og redskabsrum var anbragt med adgang udefra.

Materialet er tørv, sten og lidt tømme og kunne holde ca. 90 år, med moderate regnmængder, hvis taget havde den rette hældning. Glaumbær Grundplan 
1. Indgang 
2. Gæsterum 
3. Køkken 
4. Fadebur 
5. Gæsterum 
6 - 8. Baðstofa (Badstue) 
9. Syddøren 
10. Det lange fadebur 
11. Mælkestue 
12. Gæsterum 
13. Lagerrum 
14. Lagerrum 
15. Smedjen 
16. Brænderum

 

 

 

Glaumbær  |  561 Varmahlíð  |  Sími 453 6173  |  byggdasafn@skagafjordur.is